Công văn số 87/HCQG-VP V/v Tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2015

Dự thảo_ Báo cáo hội nghị cán bộ công chức HVHCQG_2014

scan0093scan0094

Comments are closed.