Công văn về việc kê khai, bổ sung hồ sơ công chức, viên chức năm 2019

Down công văn và mẫu phiếu tại link sau:

1. CV bổ sung hồ sơ năm 2019

2. Sơ yếu lý lịch Viên chức

3. Phiếu bổ sung lý lịch viên chức

Comments are closed.