Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện công bố và trao Quyết định về công tác tổ chức nhân sự

Chiều ngày 29/5/2018, tại Phòng Truyền thống, Đảng ủy – Ban Giám đốc Học viện trang trọng tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Đảng ủy và Giám đốc về công tác tổ chức nhân sự. Buổi Lễ có sự hiện diện của TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; NGƯT.TS. Vũ Thanh Xuân – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; PGS.TS. Lương Thanh Cường – Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Học viện; TS. Nguyễn Đăng Quế – Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Học viện kiêm Giám đốc Phân viện khu vực Tây Nguyên; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, đại diện các tổ chức chính trị – xã hội của Học viện; đại diện các Khoa, Ban, đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện.

1 TS. Nguyễn Tiến Hiệp công bố các Quyết định

Thừa ủy quyền của Đảng ủy và Giám đốc Học viện, TS. Nguyễn Tiến Hiệp – Đảng ủy viên, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Tổ chức cán bộ đã công bố các Quyết định của Giám đốc Học viện về việc bổ nhiệm, điều động và phân công viên chức giữ chức vụ quản lý các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện đối với TS. Hà Quang Thanh – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Phó Trưởng Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính, Phụ trách điều hành Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP.Hồ Chí Minh giữ chức vụ Phó Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP.Hồ Chí Minh; TS. Chu Xuân Khánh – Đảng ủy viên, Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện giữ chức vụ Trưởng Khoa Quản lý Nhà nước về Xã hội; TS. Nguyễn Ngọc Thao – Nguyên Trưởng Khoa Quản lý Tài chính công giữ chức vụ Trưởng Khoa Quản lý Nhà nước về Kinh tế và Tài chính công; ThS. Nguyễn Quốc Tuấn – Phó Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện được giao nhiệm vụ Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện; ThS. Nguyễn Toàn Thắng – Nguyên Phó Trưởng Ban Đào tạo giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Học viện và công bố các Quyết định của Đảng ủy Học viện về việc thành lập và công nhận Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2017 – 2020 đối với các Chi bộ: Khoa Quản lý Nhà nước về Xã hội, Khoa Quản lý Nhà nước về Kinh tế và Tài chính công, Khoa Khoa học hành chính và Tổ chức Nhân sự.

Thay mặt Đảng ủy và Ban Giám đốc Học viện, TS. Đặng Xuân Hoan, NGƯT.TS. Vũ Thanh Xuân, PGS.TS. Lương Thanh Cường, TS. Nguyễn Đăng Quế đã trang trọng trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng các Chi bộ và các cá nhân được Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện tín nhiệm giao nhiệm vụ.

2 TS. Đặng Xuân Hoan trao Quyết định cho TS. Chu Xuân Khánh

3 TS. Đặng Xuân Hoan và PGS.TS. Lương Thanh Cường tặng hoa chúc mừng TS. Chu Xuân Khánh

4 TS. Đặng Xuân Hoan trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng TS. Nguyễn Ngọc Thao

5 TS. Đặng Xuân Hoan trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng ThS. Nguyễn Quốc Tuấn

6TS. Đặng Xuân Hoan và TS. Nguyễn Đăng Quế trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng ThS. Nguyễn Toàn Thắng

7 TS. Đặng Xuân Hoan và NGƯT.TS. Vũ Thanh Xuân trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy Chi bộ Khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự

8 TS. Đặng Xuân Hoan và NGƯT.TS. Vũ Thanh Xuân trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy Chi bộ Khoa Quản lý Nhà nước về Xã hội

9 TS. Đặng Xuân Hoan tặng trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy Chi bộ Khoa Quản lý Nhà nước về Kinh tế và Tài chính công

Phát biểu tại buổi Lễ, TS. Đặng Xuân Hoan gửi lời cảm ơn và ghi nhận những đóng góp của Ban Chi ủy các đơn vị và cá nhân các đồng chí nguyên là lãnh đạo các đơn vị trước khi sáp nhập theo Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg trong công tác quản lý, điều hành đơn vị và phát huy vai trò lãnh đạo của Chi ủy, người đứng đầu đơn vị trong việc đoàn kết tập thể và ổn định tổ chức đến thời điểm có Quyết định thành lập Chi bộ mới và kiện toàn nhân sự người đứng đầu đơn vị. TS. Đặng Xuân Hoan khẳng định, công tác tổ chức nhân sự được Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện triển khai bài bản theo đúng trình tự, quy định hiện hành của Điều lệ Đảng và pháp luật của Nhà nước trên tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch. Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đề nghị các Chi bộ và các cá nhân được giao nhiệm vụ luôn nêu cao tinh thần, phát huy vai trò trách nhiệm, sự tâm huyết trong công việc để đáp ứng những nhiệm vụ của đơn vị theo chức năng đã được quy định cũng như định hướng phát triển của Học viện trong tương lai; đồng thời, phải không ngừng nỗ lực hoàn thiện và khắc phục những hạn chế của bản thân để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ.

10TS. Đặng Xuân Hoan phát biểu tại buổi Lễ

Đại diện cho các Chi bộ và các cá nhân được nhận Quyết định phát biểu tại buổi Lễ, TS. Chu Xuân Khánh và PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải gửi lời cảm ơn chân thành tới Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã tín nhiệm giao nhiệm vụ, các đồng chí cũng nhận thức rất rõ đây vừa là vinh dự song cũng là trách nhiệm nặng nề trước Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và tập thể Chi bộ, viên chức, người lao động đơn vị trong việc xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đáp ứng sự tín nhiệm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện. Các đồng chí cũng thể hiện quyết tâm sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thể hiện bản lĩnh, phát huy vai trò người đứng đầu cùng tập thể đơn vị góp sức viết tiếp truyền thống vẻ vang của Học viện qua 59 năm xây dựng và phát triển.

11TS. Chu Xuân Khánh phát biểu tại buổi Lễ

12PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải phát biểu tại buổi Lễ

Nhân dịp này, các Chi bộ và cá nhân các đồng chí được trao Quyết định đã nhận được nhiều lời chúc mừng và bó hoa tươi thắm từ tập thể viên chức, người lao động của đơn vị cũng như của đại diện các Khoa, Ban, đơn vị trong Học viện./.

13 TS. Đặng Xuân Hoan, TS. Nguyễn Đăng Quế và tập thể viên chức, người lao động Phòng Quản lý đào tạo và Phát triển nhân lực hành chính tặng hoa chúc mừng ThS. Nguyễn Toàn Thắng

14TS. Đặng Xuân Hoan, TS. Nguyễn Đăng Quế và Lãnh đạo Văn phòng Học viện tặng hoa chúc mừng ThS. Nguyễn Toàn Thắng

15 TS. Đặng Xuân Hoan, TS. Nguyễn Đăng Quế và Ban Chi ủy Khoa Quản lý Nhà nước về Kinh tế và Tài chính công tặng hoa chúc mừng TS. Nguyễn Ngọc Thao và TS. Chu Xuân Khánh

16 PGS.TS. Lương Thanh Cường cùng tập thể Khoa Quản lý Nhà nước về Xã hội tặng hoa chúc mừng TS. Chu Xuân Khánh

17 TS. Nguyễn Đăng Quế và Đại diện Ban Quản lý Bồi dưỡng tặng hoa chúc mừng TS. Chu Xuân Khánh và TS. Nguyễn Ngọc Thao

18 1920 Tập thể viên chức, người lao động Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện tặng hoa chúc mừng TS. Chu Xuân Khánh

21 Tập thể đảng viên, viên chức, người lao động Khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy Chi bộ Khoa

22 Đại diện đảng viên, viên chức, người lao động Khoa Quản lý Nhà nước về Kinh tế và Tài chính công tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy Chi bộ Khoa

23 Đại diện Ban Quản lý Đào tạo Sau đại học tặng hoa chúc mừng TS. Chu Xuân Khánh

24 Đại diện Ban Quản lý Đào tạo Sau đại học tặng hoa chúc mừng TS. Nguyễn Ngọc Thao

25 Đại diện Ban Quản lý Đào tạo Sau đại học tặng hoa chúc mừng ThS. Nguyễn Toàn Thắng

26 Đại diện Ban Quản lý Bồi dưỡng và TS. Nguyễn Ngọc Thao tặng hoa chúc mừng ThS. Nguyễn Toàn Thắng

27 Đại diện Ban Quản lý Bồi dưỡng tặng hoa chúc mừng TS. Chu Xuân Khánh

Trần Trung

Comments are closed.