Đối thoại chính sách khu vực về nhân sự đào tạo nghề

NDĐT – Từ ngày 22 đến 23-4, tại Hà nội, Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ), Ban Thư ký ASEAN và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam đồng tổ chức “Đối thoại chính sách khu vực về nhân sự đào tạo nghề”, nhằm khuyến khích và tăng cường hợp tác khu vực và nâng cao chất lượng đào tạo nghề ở Đông Nam Á.

Hội thảo được thực hiện bởi “Chương trình Hợp tác khu vực về cải cách đào tạo nhân sự ngành đào tạo nghề – RECOTVET”. Chương trình RECOTVET được triển khai bởi GIZ dưới sự ủy nhiệm của Bộ Hợp tác kinh tế và phát triển Liên bang Đức (BMZ).

Đối thoại Chính sách khu vực RECOTVET hướng tới các lãnh đạo cao cấp của Bộ Lao động và Đào tạo của các nước thành viên ASEAN cũng như các bên liên quan trong Ban Thư Ký ASEAN, SEAMEO, Văn phòng Khu vực UNESCO ở Bangkok, Diễn đàn Hợp tác khu vực về đào tạo giáo viên ở Đông Nam Á và các cơ quan Hợp tác phát triển Đức, với sự tham gia của các chuyên gia Đức về đào tạo nghề.

Mục đích của buổi đối thoại là thúc đẩy trao đổi giữa các đối tác khu vực và song phương với các cơ quan Phát triển hợp tác Đức, qua đó đặt nền móng cho hợp tác bền chặt trong tương lai; Xây dựng căn cứ cho đối thoại kỹ thuật và các nhóm công tác về các đề tài liên quan tới nhân sự cho ngành đào tạo nghề, thống nhất các mốc mục tiêu và các bước hành động tiếp theo trong tương lai.

Trong khu vực ASEAN, để thúc đẩy hội nhập, cần củng cố hơn nữa sự phối hợp thực hiện và đưa ra những hình thức sáng tạo mới cho trao đổi, hợp tác cũng như chia sẻ kiến thức. Đối thoại Chính sách khu vực là một diễn đàn trao đổi và thảo luận mới về thách thức cũng như cơ hội cho nhân sự ngành đào tạo nghề. Buổi đối thoại là sự kiện đầu tiên trong chuỗi các sự kiện khu vực về đào tạo nghề mà chương trình RECOTVET tham gia đóng góp hoặc trực tiếp thực hiện.

Đối thoại Chính sách khu Vực RECOTVET gồm hai phần chính: Ngày thứ nhất, các bên liên quan sẽ trao đổi thông tin về các vấn đề về hội nhập khu vực và kinh tế và nhân sự đào tạo nghề. Ngày thứ hai, là phần giới thiệu về Chương trình RECOTVET và phần làm việc của ba nhóm công tác kỹ thuật. Các nhóm công tác này sẽ làm việc liên tục trong các tháng tiếp theo theo các chủ đề: Tiêu chuẩn chung cho nhân sự ngành đào tạo nghề; Thách thức và cơ hội của việc thực hiện Khung tham chiếu trình độ ASEAN (AQRF), liên quan tới nhân sự đào tạo nghề; Thông lệ quốc gia và khu vực cho trình độ nhân sự đào tạo nghề.

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), là một Tổ chức trực thuộc Nhà nước Liên bang Đức, hỗ trợ chính phủ Đức trong lĩnh vực hợp tác quốc tế, hướng tới phát triển bền vững.

GIZ đã hoạt động tại Việt Nam, từ năm 1993, và hiện đang thực thi hơn 25 chương trình và dự án trong ba lĩnh vực ưu tiên của hợp tác: Đào tạo nghề; Chính sách môi trường và khai thác bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên; Năng lượng.

THIÊN HƯƠNG
Nguồn: http://www.nhandan.com.vn/

Comments are closed.