Dự thảo điểm rèn luyện của sinh viên Khoa Nhà nước và Pháp luật (học kỳ 2, năm học 2022-2023 cho sinh viên đại học hệ chính quy, trúng tuyển năm 2020,2021,2022)

Xem chi tiết: Tại đây 

Đề nghị sinh viên và Cố vấn học tập các lớp thuộc khoa Khoa Nhà nước và Pháp luật kiểm tra lại thông tin.
Nếu có ý kiến thắc mắc yêu cầu phản hồi về Khoa trước 10h00 ngày 16/10/2023

Comments are closed.