Giấy mời số 2023 V/v mời viết bài tham gia hội thảo khoa học quốc tế: “Chính sách phát triển trí tuệ nhân tạo ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp”

Down giấy mời tại link sau:

Giấy mời viết bài tham gia hội thảo khoa học quốc tế: “Chính sách phát triển trí tuệ nhân tạo ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp”

 

Comments are closed.