Hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thực hiện Chỉ thị 35 – CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc  lần thứ XIII của Đảng, Hướng dẫn của Đảng ủy Bộ Nội vụ về công tác nhân sự cấp ủy tại Đại hội Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ngày 14/5/2020, tại Trụ sở chính Hà Nội, Đảng ủy Học viện tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Đặng Xuân Hoan

Đồng chí Đặng Xuân Hoan, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu khai mạc Hội nghị

Tham dự Hội nghị các đồng chí: Trần Anh Tuấn – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Nguyễn Tiến Đạo – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ; Nguyễn Ngọc Hưng – Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ. Về phía Học viện có các đồng chí: Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; Vũ Thanh Xuân  – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện, Bí thư, Phó Bí thư các Đảng bộ bộ phận, Chi bộ trực thuộc, Chủ tịch Công đoàn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện.

Hình ảnh các đại biểu tham gia Hội nghị

Hình ảnh các đại biểu tham dự Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Anh Tuấn – Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã quán triệt việc giới thiệu nhân sự phải bảo đảm các quan điểm, nguyên tắc, mục đích, yêu cầu, phương châm; tiêu chuẩn, điều kiện, đối tượng, số lượng, cơ cấu, nguồn nhân sự và quy trình giới thiệu theo quy định và một số nội dung, phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ Học viện khóa XI để các đại biểu nắm vững các yêu cầu, tiêu chuẩn, phương pháp giới thiệu để từ đó phát huy trách nhiệm, đề cao tính dân chủ trong việc giới thiệu nhân sự tham gia Ban chấp hành Đảng bộ Học viện khóa XI. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện khóa XI phải thật sự là một tập thể vững mạnh, đoàn kết, thống nhất, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có bản lĩnh chính trị vững vàng; có trí tuệ, tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, sáng tạo trong điều hành, chỉ đạo các mặt công tác, có ý chí chiến đấu, kỷ luật nghiêm minh; có tính đảng cao, nêu cao tinh thần phê và tự phê, có khả năng quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân…

Đồng chí Trần Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ

Đồng chí Trần Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đồng chí Trần Anh Tuấn cũng đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị kiên quyết không xem xét, giới thiệu để đưa vào quy hoạch những người không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, độ tuổi, đối tượng theo quy định và có một trong các khuyết điểm như: Bản lĩnh chính trị không vững vàng, thiếu chính kiến, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; không dám đương đầu với những vấn đề phức tạp, khó khăn, nhạy cảm. Vi phạm nguyên tắc tập trung, dân chủ, độc đoán, chuyên quyền, trù dập người thẳng thắn đấu tranh, phê bình. Có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII. Cơ hội chính trị, xu nịnh, chạy chức, chạy quyền; tham vọng cá nhân không trong sáng, tư tưởng cục bộ, phe cánh, lợi ích “nhóm”; giàu nhanh, nhiều nhà, đất do lợi dụng chức, quyền, uy tín mà có. Để xảy ra tình trạng nội bộ mất đoàn kết; tham nhũng, tiêu cực, thất thoát, lãng phí lớn ở lĩnh vực mình phụ trách. Không tích cực đổi mới, sáng tạo, bảo thủ, trì trệ, làm việc kém hiệu quả, nói không đi đôi với làm; không chấp hành hoặc đặt điều kiện khi được điều động, phân công công tác; có vấn đề về lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay chưa được cơ quan có thẩm quyền xem xét, kết luận. Không đủ điều kiện sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ.

 Trên cơ sở danh sách dự kiến đã được Ban Chấp hành Đảng ủy Học viện giới thiệu và nhân sự đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định các đại biểu tham dự Hội nghị giới thiệu, Hội nghị phát huy tinh thần trách nhiệm cao để xem xét, lựa chọn, giới thiệu nhân sự bảo đảm đủ tiêu chuẩn, điều kiện để tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện khóa XI đảm bảo tính kế thừa vững chắc, phát triển liên tục của đội ngũ cán bộ chủ chốt của Đảng bộ Học viện, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo Học viện trong thời kỳ mới.

Với tinh thần làm việc công tâm, trách nhiệm, đảm bảo đúng quy định của Điều lệ Đảng của các đại biểu, Hội nghị đã kết thúc tốt đẹp.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Quang cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Hậu, Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ -  Tin học và Thông tin - Thư viện phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Hậu, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện phát biểu tại Hội nghị

Hình ảnh các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm

Hình ảnh các đại biểu bỏ phiếu tại Hội nghị

Hình ảnh các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm trong Hội nghị

Hình ảnh các đại biểu bỏ phiếu tại Hội nghị

Hình ảnh các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm tại Hội nghị

Hình ảnh các đại biểu bỏ phiếu tại Hội nghị

Hình ảnh các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm tại Hội nghị

Hình ảnh các đại biểu bỏ phiếu tại Hội nghị

Đ/c Hà Quang Thanh, tổ trưởng tổ kiểm phiếu lên đọc

Đồng chí Hà Quang Thanh, Trưởng Ban kiểm phiếu  công bố kết quả

Bài: Trần Toàn Trung

Ảnh: Hoàng Thị Hậu

Comments are closed.