Hướng dẫn số 190/HD-HCQG Tổng kết phong trào thi đua lập thành tích kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Học viện

1. PB TẶNG GIẤY KHEN – cá nhân

2. PB TẶNG GIẤY KHEN – TT

3. PB TẶNG BẰNG KHEN – CN

4. PB TẶNG BẰNG KHEN – TT

Phụ lục, Bảng TH DS đề nghị khen thưởng

scan0279 scan0280 scan0281 scan0282 scan0283

Comments are closed.