Kết quả đánh giá trình độ tiếng anh tương đương B1 khung chuẩn Châu Âu đợt III năm 2016 (tại Hà Nội)

scan0115scan0112scan0113scan0114

Comments are closed.