Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý bồi dưỡng cấp Vụ và tương đương khóa 3 năm 2024

(napa.vn) – Thực hiện kế hoạch công tác, sáng ngày 21/3/2024, tại Hội trường tầng 2, Học viện Trung tâm tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia trang trọng tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý bồi dưỡng cấp Vụ và tương đương khóa 3 năm 2024 cho công chức, viên chức các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương tại Học viện Hành chính Quốc gia.

TS. Tống Đăng Hưng, Phó Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng, Học viện Hành chính Quốc gia dự và phát biểu khai giảng lớp học.

Tham dự Lễ khai giảng có ThS. Nguyễn Thị Tâm – Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng theo chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý, các đồng chí chuyên viên Ban Quản lý bồi dưỡng và toàn thể học viên lớp bồi dưỡng.

 z5271431618421_5e46fd4c94876fb21c3496c2458f7b9c

Toàn cảnh buổi lễ.

Tại buổi Lễ, ThS. Nguyễn Thị Tâm trang trọng công bố Quyết định số 1638/QĐ-HCQG ngày 20/3/2024 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc tổ chức lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý bồi dưỡng cấp Vụ và tương đương khóa 3 năm 2024 cho công chức, viên chức các bộ, ban, ngành, cơ quan trung ương.

z5271431610181_2fc02dcf4d45cfaad0a3a210ecc218b8

ThS. Nguyễn Thị Tâm công bố Quyết định của Giám đốc Học viện.

Phát biểu khai giảng lớp học, ThS. Tống Đăng Hưng khẳng định vai trò quan trọng trong đào tạo cán bộ, công chức, viên chức trong đó có đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý là cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Vụ. Đào tạo, bồi dưỡng có ý nghĩa quan trọng trong việc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, viên chức đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý bồi dưỡng cấp Vụ và tương đương khóa 3 năm 2024 cho công chức, viên chức các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương tại Học viện Hành chính Quốc gia. Khóa học nhằm trang bị và nâng cao kiến thức về quản lý nhà nước, về kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương có phẩn chất đạo đức, có bản lĩnh chính trị và năng lực đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ tham mưu, quản lý và điều hành.

z5271431618102_7df25a3e309a456b36a042271c8b7237

TS. Tống Đăng Hưng phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng.

Tham gia lớp bồi dưỡng, học viên được nghiên cứu 10 chuyên đề với tổng thời gian 80 tiết, trong đó có 03 chuyên đề kiến thức, 05 chuyên đề kỹ năng, 02 chuyên đề báo cáo. Khóa bồi dưỡng có hoạt động nghiên cứu thực tế và thực hiện 01 bài kiểm tra. Qua đó, giúp các học viên nhận thức rõ hơn về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của cấp Vụ và vai trò của lãnh đạo cấp Vụ trong bộ máy hành chính nhà nước, góp phần nâng cao trách nhiệm và hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương.

z5271432143031_47a4a98a2792fde1808e90276032dfe9

Học viên Lê Thanh Tùng phát biểu tại Lễ khai giảng.

Thay mặt các học viên tham gia Lớp bồi dưỡng, học viên Lê Thanh Tùng, Chuyên viên cao cấp, nguyên đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam – Cuba gửi lời gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban Giám đốc Học viện và các Thầy Cô giáo của Học viện Hành chính Quốc gia và cam kết các học viên tham gia khóa học sẽ chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế để lớp học diễn ra đạt hiệu quả cao nhất.

z5271431627588_36adeaa23f3ee9035056eba53c88bd66Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

NAPA Media, Phạm Hải Long

Comments are closed.