Khoa Nhà nước và pháp luật tổ chức Hội thảo khoa học “Chức năng Hành pháp của Chính phủ trong Hiến pháp 2013″

Sáng ngày 08/12/2015, tại Phòng Truyền thống, Học viện Hành chính Quốc gia, Khoa Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Chức năng Hành pháp của Chính phủ trong Hiến pháp năm 2013”. PGS. TS. Lương Thanh Cường – Phó Trưởng Khoa Nhà nước và Pháp luật chủ trì Hội thảo. Hội thảo thu hút sự quan tâm tham gia của nhiều nhà khoa học, nhà quản lý trong và ngoài Học viện.

Mở đầu Hội thảo, PGS.TS. Lương Thanh Cường đã trình bày báo cáo đề dẫn Hội thảo, trong đó nhấn mạnh tới điểm mới trong Hiến pháp năm 2013 với việc quy định về “Quyền hành pháp” – điều mà các bản Hiến pháp của Việt Nam trước đây chưa từng nhắc đến. Do vậy, PGS.TS. Lương Thanh Cường bày tỏ mong muốn, thông qua Hội thảo này các nhà khoa học, các nhà quản lý cùng nhau trao đổi quan điểm, đóng góp ý kiến để làm rõ thêm nội hàm khái niệm “Quyền hành pháp” cũng như các nội dung cụ thể trong chức năng hành pháp của Chính phủ theo quy định của Hiến pháp 2013.

1(1)GS.TS. Phạm Hồng Thái trình bày tham luận tại Hội thảo

 Tại Hội thảo, nhiều tham luận của các nhà khoa học, các nhà quản lý và cán bộ, giảng viên đã được trình bày, như: “Quyền hành pháp của Chính phủcủa GS.TS. Phạm Hồng Thái; “Vị trí, vai trò của Thủ tướng, Bộ trưởngcủa PGS.TS Bùi Thị Đào, TS. Nguyễn Thị Thu Hà; “Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, thực hiện quyền hành phápcủa GS.TSKH. Đào Tri Úc; “So sánh chức năng hành pháp của Chính phủ Việt Nam và chức năng hành pháp của một số nước trên thế giớicủa NCS. Hoàng Đình Khuê,…

2(1)TS. Lê Văn Hòa phát biểu tại Hội thảo

Các tham luận và các ý kiến trao đổi tại Hội thảo đã làm rõ nhiều nội dung có liên quan tới “Quyền hành pháp”, như: Quan niệm về chức năng hành pháp của Chính phủ theo Hiến pháp năm 2013; Nội dung, phương thức và những điều kiện bảo đảm thực hiện chức năng hành pháp của Chính phủ; Mối quan hệ giữa chức năng hành pháp – chính trị với chức năng hành pháp – hành chính của Chính phủ; Mối quan hệ giữa chức năng hành pháp của Chính phủ với chức năng lập pháp của Quốc hội và chức năng tư pháp của Tòa án,…

3(1)TS. Nguyễn Thị Thu Hà trình bày tham luận tại Hội thảo

Kết luận Hội thảo, PGS.TS. Lương Thanh Cường cảm ơn các nhà khoa học, các nhà quản lý và các cán bộ, giảng viên đã dành thời gian quan tâm và đóng góp những ý kiến quý báu tới Hội thảo. Những ý kiến này sẽ giúp Khoa Nhà nước và Pháp luật nói riêng và Học viện Hành chính Quốc gia nói chung có cơ sở để tiếp tục hoàn thiện giáo trình và tài liệu chuyên ngành, góp phần phục vụ tốt cho hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cũng như tham mưu cho Chính phủ về khoa học hành chính và quản lý nhà nước./.

4(1)Toàn cảnh Hội thảo

Đoàn Kim Huy

Comments are closed.