Lễ Khai giảng Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương khóa 10/2023, Lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo quản lý cấp sở và tương đương khóa 7/2023 tại tỉnh Cao Bằng

(napa.vn) – Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023, sáng ngày 20/5/2023, tại tỉnh Cao Bằng, Học viện Hành chính Quốc gia phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng trang trọng tổ chức Lễ Khai giảng Lớp bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương khóa 10/2023 và Lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo quản lý cấp sở và tương đương khóa 7/2023.

Dự Lễ Khai giảng, về phía Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng có đồng chí Nguyễn Lâm Thị Tú Anh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ; về phía Học viện Hành chính Quốc gia có ThS. Lê Phương Thúy, Phó Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng; ThS. Trần Quang Trung, Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng theo ngạch, hạng và vị trí việc làm, Ban Quản lý bồi dưỡng; các đồng chí giảng viên, chuyên viên Ban Quản lý bồi dưỡng và toàn thể học viên tham gia hai lớp Bồi dưỡng.

Tại buổi lễ, ThS. Trần Quang Trung, Trưởng phòng, Ban Quản lý bồi dưỡng, Học viện Hành chính Quốc gia đã công bố Quyết định số 1483/QĐ-HCQG ngày 18/5/2023 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc tổ chức lớp Bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương khóa 10/2023 tổ chức tại Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng cho 23 học viên là cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Cao Bằng; Quyết định số 1472/QĐ-HCQG ngày 17/5/2023 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc tổ chức lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương khóa 7/2023 cho 34 công chức, viên chức đang công tác tại sở, ban, ngành tỉnh Cao Bằng.

IMG-1265 - Copy

ThS. Lê Phương Thúy phát biểu khai giảng 02 lớp bồi dưỡng.

Phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng, ThS. Lê Phương Thúy, Phó Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng, Học viện Hành chính Quốc gia cho biết, chương trình bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương được Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định số 422/QĐ-BNV ngày 02/6/2022; giúp học viên được bổ sung và nâng cao kiến thức về nhà nước và pháp luật, quản trị quốc gia, quản lý nhà nước; phát triển cho công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương một số kỹ năng để thực hiện có hiệu lực, hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn được giao; góp phần nâng cao phẩm chất chính trị, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Tham gia lớp bồi dưỡng, học viên được nghiên cứu 27 chuyên đề và 06 chuyên đề báo cáo. Khóa bồi dưỡng có hoạt động nghiên cứu thực tế và thực hiện 02 bài kiểm tra, 01 bài đề án.

Chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương ngoài việc cập nhật, bổ sung kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ công chức đang là lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương, còn góp phần chuẩn hóa đội ngũ này trước và sau khi được bổ nhiệm. Tham gia lớp bồi dưỡng, học viên được học tập theo Chương trình được Bộ Nội vụ ban hành theo Quyết định số 425/QĐ-BNV ngày 02/6/2022, bao gồm: 2 chuyên đề về kiến thức chung; 6 chuyên đề về kỹ năng cơ bản và 2 báo cáo chuyên đề: quản lý công chức, viên chức thuộc quyền quản lý; xây dựng và quản lý thương hiệu ngành và lĩnh vực ở địa phương. Qua đó, giúp các học viên nhận thức rõ hơn về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của cấp sở và vai trò của lãnh đạo cấp Sở trong bộ máy hành chính nhà nước, góp phần nâng cao trách nhiệm và hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương.

Để khóa học hoàn thành được mục tiêu, yêu cầu, kế hoạch đặt ra, ThS. Lê Phương Thúy đề nghị các học viên nghiêm túc chấp hành quy chế, tập trung cao trong học tập, chủ động nghiên cứu, tích cực trao đổi, thảo luận để làm rõ các vấn đề theo nội dung chương trình và các vấn đề thực tiễn lãnh đạo, quản lý gắn với nhiệm vụ công tác; các học viên cần có kế hoạch sắp xếp, phân bổ thời gian một cách hợp lý để tham gia và đảm bảo hoàn thành tốt khóa học.

IMG-1264 - Copy

Đồng chí Nguyễn Lâm Thị Tú Anh – Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng phát biểu tại Lễ Khai giảng.

Thời gian qua, Học viện Hành chính Quốc gia và Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng luôn có sự phối hợp chặt chẽ, triển khai nhiều khóa bồi dưỡng, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Để tổ chức tốt khóa học này, đồng chí Nguyễn Lâm Thị Tú Anh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ mong muốn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, phối hợp, hỗ trợ thường xuyên của Lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia, lãnh đạo Ban Quản lý bồi dưỡng để khóa học diễn ra thành công tốt đẹp.

IMG-1267 - Copy

Học viên Triệu Thị Kiều Dung phát biểu tại Lễ Khai giảng.

Tại Lễ Khai giảng, thay mặt các học viên tham gia lớp bồi dưỡng, học viên Triệu Thị Kiều Dung – Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng phát biểu gửi lời cảm ơn đến Lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng đã tạo điều kiện để các học viên tham gia khóa bồi dưỡng, đồng thời cam kết các học viên tham gia khóa học sẽ tích cực học tập các nội dung chuyên đề, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế; xây dựng tập thể lớp đoàn kết hợp tác; chủ động tham gia phát biểu và trao đổi với giảng viên nhằm đạt kết quả học tập tốt nhất.

qc - Copy

Toàn cảnh Lễ Khai giảng.

Như Ngọc

Comments are closed.