Lịch bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Học viện của NCS Somnith SYLIBOUNLIENG

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO:

 

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

Nghiên cứu sinh: Somnith SYLIBOUNLIENG

Đề tài:Xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước ở nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Chuyên ngành: Quản lý Hành chính công;   Mã số: 62 34 82 01

Người hướng dẫn khoa học:1. PGS.TS Lưu Kiếm Thanh; 2. PGS.TS Vũ Trọng Hách

Thời gian: 9 giờ ngày 15 tháng 7 năm 2014.

Địa điểm: Phòng họp D, tầng 4, nhà A, Học viện Hành chính

                 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Kính mời các Quý vị quan tâm đến dự!

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.