Lịch thi kỳ thi nâng ngạch công chức từ CVC lên CVCC năm 2018

Down lịch thi tại link sau:

LỊCH THI KỲ THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC TỪ NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH LÊN NGẠCH CHUYÊN VIÊN CAO CẤP NĂM 2018

Lịch thi đã được cập nhật tại link sau:

http://www1.napa.vn/blog/lich-thi-chinh-thuc-ky-thi-nang-ngach-cong-chuc-tu-cvc-len-cvcc.htm

Comments are closed.