Lời giới thiệu

anh bia

Học viện Hành chính Quốc gia được thành lập ngày 29/5/1959. Trong chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển (1959 – 2019), Học viện luôn là trung tâm quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và nghiên cứu khoa học về hành chính, quản lý nhà nước.  

Từ Học viện, đã có hàng vạn cán bộ, công chức, viên chức ở các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương được trưởng thành, giữ nhiều vị trí quan trọng trong bộ máy của Đảng và chính quyền các cấp, góp phần to lớn vào sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Suốt 60 năm xây dựng và phát triển, lớp lớp cán bộ, viên chức, giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia luôn nêu cao ý chí tự lực, tự cường, tinh thần vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần lập nên những chiến công chung. Với những cống hiến không mệt mỏi của các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động trong 60 năm qua, Học viện đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Hồ Chí Minh (năm 2014); Huân chương Độc lập hạng Nhất (năm 2009), Huân chương Độc lập hạng Nhì (năm 2002), Huân chương Độc lập hạng Ba (năm 1994), Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2019 – lần 2)…

Kỷ niệm 60 năm là dịp để Học viện tổng kết mọi mặt công tác, tạo động lực để viết tiếp những trang sử mới, gắn kết truyền thống và lịch sử, vững bước trên con đường vẻ vang của Đảng, Nhà nước và dân tộc.

Comments are closed.