Quyết định số 1861/QĐ-HCQG V/v công nhận kết quả đánh giá và cấp giấy chứng nhận trình độ tiếng Anh tương đương B1 khung chuẩn Châu Âu, đợt II năm 2017 tại Học viện Hành chính Quốc gia(có danh sách kèm theo)

scan0306scan0307scan0308scan0309scan0310scan0311scan0312scan0313

Comments are closed.