Quyết định số 1875/QĐ-HCQG V/v công nhận kết quả đánh giá và cấp giấy chứng nhận trình độ tiếng Anh tương đương B1 khung chuẩn Châu Âu, đợt III năm 2017 Học viện Hành chính Quốc gia tại Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh (Có danh sách kèm theo)

scan0297scan0298scan0299scan0300scan0301scan0302scan0303scan0304scan0305

Comments are closed.