Quyết định số 2368/QĐ-HCQG V/v ban hành Quy định về định mức thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên

scan0298 scan0299 scan0300 scan0301 scan0302 scan0303 scan0304 scan0305 scan0306 scan0307 scan0308 scan0309 scan0310 scan0311 scan0312

Comments are closed.