Quyết định số 2809/QĐ-HCQG Ban hành Danh mục, ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần và Chương trình bổ sung kiến thức dự thi đào tạo trình độ Thạc Sĩ chuyên ngành Quản lý công, mã 8340403

Down quyết định tại link sau:

QĐ 2809/QĐ-HCQG

Comments are closed.