Quyết định số 2810/QĐ-HCQG Ban hành Danh mục, ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần và Chương trình bổ sung kiến thức dự thi đào tạo trình độ Thạc Sĩ chuyên ngành Chính sách công, mã 8340402

Down QĐ tại link sau:

Quyết định 2810/QĐ-HCQG

Comments are closed.