Quyết định số 2811/QĐ-HCQG Ban hành Danh mục, ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần và Chương trình bổ sung kiến thức dự thi đào tạo trình độ Thạc Sĩ chuyên ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính, mã 8380102

Down QĐ tại link sau:

QĐ 2811/QĐ-HCQG

Comments are closed.