Quyết định số 2943/QĐ-HCQG V/v công nhận kết quả đánh giá và cấp giấy chứng nhận trình độ tiếng anh tương đương B1 khung chuẩn Châu Âu, đợt 1 năm 2016 tại Học viện Hành chính Quốc gia


scan0084 scan0085 scan0086 scan0087 scan0088 scan0089 scan0090 scan0091 scan0092 scan0093

 

scan0094

Comments are closed.