Quyết định số 3323/QĐ-HCQG V/v danh mục ngành và chương trình bổ sung kiến thức dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Chính sách công, mã số 60340402

scan0056scan0057scan0058scan0059scan0060

Comments are closed.