Quyết định về việc phê duyệt kết quả đánh giá và phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với đơn vị, cá nhân thuộc Học viện Hành chính Quốc gia năm 2016

Tải danh sách : https://drive.google.com/file/d/0B_WPV-XMw4NILW5SeE40M3BxSFU/view?ths=true

scan0183

Comments are closed.