Thông báo 486/TB-HCQG V/v điều chỉnh thời gian tiếp nhận hồ sơ, xét tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ, thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Down thông báo tại link sau:

TB 486/TB-HCQG

Comments are closed.