Thông báo số 1014/HCQG-BMNN V/v tổ chức đánh giá trình độ tiếng Anh tương đương B1, khung chuẩn Châu Âu đợt III, năm 2016 tại Hà Nội

scan0075

Comments are closed.