Thông báo số 1069/TB-HCQG Về nhu cầu thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giữ chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ

Mẫu số 01 (kèm TB so 1069-TB-HCQG ngay 17.10.2017)

Mẫu 2_Sơ_yếu_lí_lịch_viên_chức (TT 12)

Down TTLT số 21/2015 tại link sau:

https://drive.google.com/file/d/0B_WPV-XMw4NIUkt5Z1lGaGs2a2c/view?usp=sharing

1. TB 1069-TB-HCQG ngày 17-10-2017-page0001

 

Comments are closed.