Thông báo số 1240/TB-HCQG V/v yêu cầu các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện triển khai kết luận của Hội đồng chuyển chức danh nghề nghiệp và chuyển xếp lương tại phiên họp ngày 20/6/2019

page0001 page0002

Comments are closed.