Thông báo số 142/TB-HCQG Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2019

Down thông báo và hướng dẫn làm hồ sơ tại link sau:

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2019

Hướng dẫn làm hồ sơ dành cho các nhà khoa học

Hướng dẫn làm hồ sơ dành cho thí sinh

Comments are closed.