Thông báo về việc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng thang máy nhà 11 tầng Học viện Hành chính Quốc gia tại Hà Nội

img279

Comments are closed.