Thông báo V/v cập nhật thông tin trình độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại Học viện Hành chính Quốc gia

Tải mẫu kê khai: cập nhật trình độ ĐT

scan0269

 

Comments are closed.