Thông báo V/v tổ chức đánh giá trình độ tiếng anh tương đương B1, khung chuẩn Châu Âu đợt I, năm 2017 tại Hà Nội

Tải mẫu đơn đăng ký: Mẫu đơn đăng ký

img536

Comments are closed.