Thông tin về Buổi làm việc của Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện với Lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia – đại điện, TS. Nguyễn Đăng Quế – PGĐ điều hành Học viện, phụ trách Trung tâm.

Chiều ngày 23/11/2021, TS. Nguyễn Đăng Quế đã chủ trì buổi làm việc với Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện.

Tham dự buổi làm việc có các lãnh đạo Trung tâm và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm.

TS. Nguyễn Tiến Hiệp, Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện báo cáo tình hình công tác của Trung tâm trong năm 2021, trọng tâm là quý 4/2021, tập trung vào các mảng hoạt động như xuất bản sách, giáo trình; công việc làm Bản tin và số hóa tài liệu. Đào tạo trực tuyến duy trì tăng cường hoạt động khai thác mở lớp. Công tác thư viện vẫn tiếp tục triển khai từng bước tiến tới xây dựng Thư viện điện tử. Giám đốc Trung tâm cũng nêu những khó khăn, thuận lợi của các phòng chuyên môn và phương hướng phát triển trong năm 2022 và định hướng cho những năm tiếp theo.

TS. Nguyễn Đăng Quế chỉ đạo về công việc của Trung tâm đồng thời có những biểu dương về tinh thần, thái độ làm việc của tập thể Trung tâm trong năm vừa qua để có được những thành quả như hiện nay, đặc biệt trong giai đoạn chịu sự tác động, ảnh hưởng của đại dịch Covid -19. TS. Nguyễn Đăng Quế cũng có những gợi mở thiết thực về định hướng phát triển của Trung tâm trong giai đoạn tới.

Toàn thể lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Trung tâm tiếp thu ý kiến chỉ đạo của PGĐ điều hành Học viện, thể hiện quyết tâm giữ vững thành tích và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao./.

Comments are closed.