Thư chúc mừng năm mới của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc, Xuân Quý Mão 2023, thay mặt Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Nội vụ và nhân danh cá nhân, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ gửi Thư chúc mừng năm mới tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Ngành Nội vụ. 
Cổng Thông tin điện tử Học viện Hành chính Quốc gia trân trọng giới thiệu toàn văn thư chúc mừng của Bộ trưởng.

thu_chuc_mung_cua_bo_truong_bnv_2023-12_39_44_528

Comments are closed.