Hội nghị dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện

(napa.vn) – Chiều ngày 05/01/2023, tại Trụ sở chính Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội nghị dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện.

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến – Quyền Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các Phó Giám đốc Học viện: TS. Nguyễn Đăng Quế; PGS.TS. Lương Thanh Cường; TS. Lại Đức Vượng; PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện Hành chính Quốc gia và Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

IMG_4334

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Quyết định số 27/2022/QĐ-TTg ngày 19/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2023, theo đó, Học viện có 21 đầu mối thuộc và trực thuộc. Việc sớm ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện là việc hết sức cấp bách nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả Quyết định số 27 và đảm bảo Học viện hoạt động thông suốt, làm nền tảng để triển khai công tác nhân sự và các công việc tiếp theo.

IMG_4325

TS. Nguyễn Đăng Quế phát biểu tại Hội nghị

Học viện đã khẩn trương thành lập Ban soạn thảo dự thảo Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện. Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, khách quan, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, các thành viên Ban soạn thảo đã xây dựng, trao đổi, thống nhất ý kiến giữa các đơn vị của Học viện và Trường và trình dự thảo để Hội nghị thảo luận, góp ý, làm căn cứ để Giám đốc Học viện ban hành Quyết định trong thời gian sớm nhất.

IMG_4327

PGS.TS. Lương Thanh Cường phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị của Học viện và Trường đã báo cáo tóm tắt dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị trên cơ sở kế thừa các quy định của hai bên cũng như các quy định của pháp luật hiện hành.

IMG_4329

TS. Lại Đức Vượng phát biểu tại Hội nghị

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã đánh giá cao nội dung dự thảo các Quyết định được Ban Soạn thảo chuẩn bị; đồng thời, tích cực góp ý nhằm hoàn thiện dự thảo Quyết định. Các đại biểu đã thảo luận tập trung sâu hơn vào một số nội dung như: vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các đơn vị; cơ cấu tổ chức liên quan đến các đơn vị cấu thành; đồng thời, đề xuất thành lập một số đơn vị cấu thành tại một số đơn vị để thực hiện nhiệm vụ một cách sát sao được quy định tại Quyết định số 27.

IMG_4332

PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Quyền Giám đốc Nguyễn Bá Chiến ghi nhận và đánh giá cao tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm của các thành viên Ban soạn thảo và ý kiến góp ý của các đại biểu và chỉ đạo bộ phận tổng hợp tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý và hoàn thiện dự thảo trong thời gian sớm nhất, trình Ban Giám đốc Học viện họp và quyết định.

Với 5 giờ làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị đã kết thúc vào 19h00 cùng ngày./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

IMG_4335

Quang cảnh Hội nghị

IMG_4235

ThS. Phạm Thị Quỳnh Hoa – Trưởng Ban Hợp tác quốc tế, Học viện Hành chính Quốc gia trao đổi tại Hội nghị

IMG_4250

TS. Đỗ Thị Thanh Nga – Trưởng Khoa Hành chính học, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trao đổi tại Hội nghị

IMG_4259

PGS.TS. Đặng Khắc Ánh – Trưởng Khoa Quản lý nhà nước về Xã hội, Học viện Hành chính Quốc gia trao đổi tại Hội nghị

IMG_4262

PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu – Chánh Văn phòng, Học viện Hành chính Quốc gia trao đổi tại Hội nghị

IMG_4265

TS. Phạm Văn Đại – Phó Trưởng Khoa Quản lý Xã hội, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trao đổi tại Hội nghị

IMG_4268

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân – Trưởng Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính, Học viện Hành chính Quốc gia trao đổi tại Hội nghị

IMG_4277

PGS.TS. Nguyễn Tất Đạt – Quyền Trưởng Khoa Tổ chức và Xây dựng chính quyền, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trao đổi tại Hội nghị

IMG_4282

TS. Vũ Thị Yến Nga – Phó Giám đốc Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trao đổi tại Hội nghị

IMG_4285

TS. Nguyễn Thị Thúy Hoa – Phó Giám đốc Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trao đổi tại Hội nghị

IMG_4289

PGS.TS. Nguyễn Nghị Thanh – Phó Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học Nội vụ, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trao đổi tại Hội nghị

IMG_4293

ThS. Nguyễn Đức Hạnh – Trưởng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trao đổi tại Hội nghị

IMG_4309

TS. Trương Cộng Hòa – Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh trao đổi tại Hội nghị

IMG_4311

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Huế trao đổi tại Hội nghị

IMG_4315

TS. Thiều Huy Thuật – Phó Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên trao đổi tại Hội nghị

IMG_4322

ThS. Phạm Ngọc Trụ – Quyền Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trao đổi tại Hội nghị

Trần Trung

Comments are closed.