Tín dụng ưu đãi cho người nghèo – Giải pháp giảm nghèo bền vững

VTV.vn – Tín dụng cho người nghèo chính là chủ đề chính được bàn luận trong chương trình Đối thoại chính sách phát sóng ngày 11/2 của Đài Truyền hình Việt Nam.

Dù là một điểm sáng của thế giới trong việc thực thi các chính sách xóa đói giảm nghèo, Việt Nam hiện nay vẫn có nhiều gia đình nghèo và gia đình đã thoát nghèo nhưng vẫn có cơ hội tái nghèo. Để khắc phục tình trạng này, Chính phủ đã đặt ra mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo trên cả nước hiện nay từ 5,86% xuống dưới 5% và giảm tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo từ 33,2% xuống 30% vào cuối năm 2015.

Để giảm nghèo theo hướng bền vững và hiệu quả, nguồn lực lớn và chính sách phù hợp là rất cần thiết. Một trong những giải pháp giảm nghèo bền vững đã được Việt Nam thực thi trong 10 năm qua là nguồn tín dụng ưu đãi dành cho người nghèo.

Vấn đề đặt ra hiện nay là làm thế nào để khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp trong chính sách và đầu mối giảm nghèo, các nguồn lực giảm nghèo bị phân tán và dàn trải như hiện nay; làm thế nào để nguồn tín dụng cho người nghèo ngày càng nhiều hơn, có hiệu quả hơn, giúp người nghèo và các gia đình cận nghèo có cơ hội được tiếp cận với nguồn tín dụng ưu đãi.

Để bàn luận sâu hơn về vấn đề này, chương trình Đối thoại chính sách đã mời tới trường quay ông Bùi Sỹ Lợi – Phó chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội và ông Võ Minh Hiệp – Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình:

Comments are closed.