Tinh giản biên chế: Vấn đề cấp bách của hệ thống quản lý nhà nước

Tinh giản biên chế là chủ đề chính được bàn luận trong Đối thoại chính sách phát sóng ngày 21/1/2015.

Đảng và Chính phủ đã thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc tinh giản biên chế, nâng cao năng lực của đội ngũ công chức và viên chức. Sau nhiều năm, càng tinh giản, biên chế lại càng tăng. Do đó, việc tinh giản biên chế đã trở thành một yêu cầu mang tính chất cấp bách để nâng cao chất lượng của hệ thống quản lý nhà nước hiện nay.

Chính phủ đã ban hành rất nhiều nghị quyết, nghị định, các văn bản hướng dẫn trong việc tinh giản biên chế. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là cách thực hiện như thế nào để đạt được mục tiêu tinh giản biên chế mà vẫn bảo đảm được tính hiệu quả của bộ máy?

Để bàn luận sâu hơn về vấn đề này, chương trình Đối thoại chính sách đã mời tới trường quay ông Nguyễn Văn Thất – nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Công chức – Viên chức Bộ Nội vụ, Tiến sĩ Ngô Thành Can – Học viện Hành chính Quốc gia và bà Đỗ Thị Hoàng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình:

Comments are closed.