VN triển khai thực hiện Công ước chống tra tấn, hạ nhục con người

(phapluattp.vn) – Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký quyết định 364/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch triển khai và thực hiện Công Ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người.

Kế hoạch yêu cầu các bộ ngành liên quan cần tăng cường kiểm tra, giám sát và giải quyết cũng như xử lý nghiêm minh những vụ tra tấn vì đó là hành động vi phạm Công ước chống tra tấn của Liên Hiệp Quốc.

Theo Kế hoạch, thủ tướng đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao là cơ quan chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao và các Bộ Công an, Tư pháp, Quốc phòng nghiên cứu hoàn thiện các quy định có liên quan trong Bộ luật tố tụng hình sự để đảm bảo tốt hơn quyền con người, đặc biệt là quyền của người bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam.

Phân công Bộ Công an chủ trì phối hợp Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng, đề nghị VKSNDTC và TANDTC phối hợp tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các văn bản hướng dẫn  thi hành Luật THA hình sự; đẩy nhanh tiến độ xây dựng Luật Tạm giữ, tạm giam…

Giao Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, TANDTC và VKSNDTC phối hợp nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện các  quy định có liên quan của Bộ Luật Dân sự, Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo để đảm bảo tốt hơn quyền con người, phù hợp với yêu cầu của Công ướng chống tra tấn.

Ngoài ra, Kế hoạch cũng yêu cầu nghiên cứu, rà soát pháp luật về chống bạo lực tại nơi làm việc, bạo lực giới, bạo lực gia đình, bạo lực với trẻ em và các đối tượng yếu thế, để có những điều chỉnh đồng bộ bảo vệ các nhóm đối tượng trên và phù hợp với Điều 16 của Công ước chống tra tấn.

Đ.Liên

Comments are closed.