Images_Thongbao2

Lịch học KS14 Kỳ I năm học 2014-2015

Thông báo thông tin về kế hoạch đào tạo học kì I năm học 2014 – 2015 sinh viên lớp: KS14A KS14B KS14C KS14D KS14E KS14G Lịch học ngoại ngữ KS14
images_Thongbao

Lịch học KS13 Kỳ I năm học 2014-2015

Thông báo thông tin về kế hoạch đào tạo học kì I năm học 2014 – 2015 sinh viên lớp: KS13QLC1 KS13QLC2 KS13TCNS1 KS13TCNS2 KS13TCNS3 KS13TT1 KS13TT2 Lịch học ngoại ngữ KS13...
Lịch học kỳ I KS15

Lịch học KS15 Kỳ I năm học 2014-2015

Thông báo thông tin về kế hoạch đào tạo học kì I năm học 2014 – 2015 sinh viên các lớp: KS15A tải về KS15B tải về KS15C tải về KS15D tải về KS15E tải về KS15G tải về Lịch học ngoại ngữ KS15 tải...
SONY-DSC

Lễ Khai giảng năm học 2014 – 2015

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2014 – 2015  Bài, ảnh: Nguyễn Văn Châu Tuấn Phòng Thông tin – Tư liệu – Thư viện            Sáng ngày 16/9/ 2014, Học viện Hành chính Quốc gia cơ sở tại TP. HCM đã tổ chức...
SONY-DSC

Tiếp sinh năm học 2014-2015

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA CƠ SỞ TP. HỒ CHÍ MINH TIẾP TÂN SINH VIÊN KHÓA 15 NHẬP HỌC Bài, ảnh: Nguyễn Văn Châu Tuấn Phòng Thông tin – Tư liệu – Thư viện           Trong hai ngày 13 và 14/9/2014, Họ...
3-Custom

Khai giảng lớp Chuyên viên Cao cấp khóa 6 năm 2014

KHAI GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN CAO CẤP KHÓA 6 NĂM 2014 Bài, ảnh: Nguyễn Văn Châu Tuấn Phòng Thông tin – Tư liệu – Thư viện           Sáng ngày 09/9/ 2014, Học viện Hành chính Quốc gia cơ sở tại TP. HCM đ...
SONY-DSC

Lễ Bế giảng lớp Chuyên viên chính khóa 4 năm 2014

LỄ BẾ GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN CHÍNH KHÓA 4 NĂM 2014 TẠI HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA CƠ SỞ TP.HCM Bài, ảnh: Nguyễn Văn Châu Tuấn           Sáng ngày 16/8/2014, Học viện Hành chính Quốc gia cơ sở tại Tp...
ANH-6-Custom

Lễ Bế giảng KS11 Chính quy

LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP LỚP ĐẠI HỌC HÀNH CHÍNH HỆ CHÍNH QUY KHOÁ XI (2010-2014) TẠI HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA CƠ SỞ TP.HCM Bài, ảnh: Nguyễn Văn Châu Tuấn Phòng TT-TL-TV Cơ sở TP.Hồ Chí Minh       ...