2

KHAI MẠC KỲ THI NÂNG NGẠCH CVC ĐỢT 1 NĂM 2014

LỄ KHAI MẠC KỲ THI NÂNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH ĐỢT 1 NĂM 2014 KHỐI CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ PHÍA NAM  Bài, ảnh: Nguyễn Văn Châu Tuấn Phòng Thông tin – Tư liệu – Thư viện           Chiều ngày 03/10/2014, ...
Images_Thongbao2

Lịch học KS14 Kỳ I năm học 2014-2015

Thông báo thông tin về kế hoạch đào tạo học kì I năm học 2014 – 2015 sinh viên lớp: KS14A KS14B KS14C KS14D KS14E KS14G Lịch học ngoại ngữ KS14
images_Thongbao

Lịch học KS13 Kỳ I năm học 2014-2015

Thông báo thông tin về kế hoạch đào tạo học kì I năm học 2014 – 2015 sinh viên lớp: KS13QLC1 KS13QLC2 KS13TCNS1 KS13TCNS2 KS13TCNS3 KS13TT1 KS13TT2 Lịch học ngoại ngữ KS13...