ANH-2

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2014

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2014 TẠI HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA CƠ SỞ TP. HỒ CHÍ MINH Bài, ảnh: Nguyễn Văn Châu Tuấn Phòng Thông tin – Tư liệu – Thư viện           Sáng ngày 11/0...
ANH-6

HỌP MẶT CÁN BỘ HƯU TRÍ NHÂN DỊP TẾT ẤT MÙI NĂM 2015

 HỌP MẶT CÁN BỘ HƯU TRÍ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA CƠ SỞ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH NHÂN DỊP TẾT ẤT MÙI NĂM 2015           Chiều ngày 10/02/2015, Học viện Hành chính Quốc gia cơ sở tại TP. HCM đã tổ chức ...
Images_Thongbao2

Lịch học KS13 Kỳ II năm học 2014-2015

Thông báo thông tin về kế hoạch đào tạo học kì II năm học 2014 – 2015 sinh viên lớp: KS13-TT2 KS13-TT1 KS13-TCNS3 KS13-TCNS2 KS13-TCNS1 KS13-QLC2 KS13-QLC1 Ngoại ngữ KS13
ANH-2

LỄ BẾ GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN CAO CẤP KHÓA 3 NĂM 2014

LỄ BẾ GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN CAO CẤP KHÓA 3 NĂM 2014         Bài, ảnh: Nguyễn Văn Châu Tuấn Phòng Thông tin – Tư liệu – Thư viện          Sáng ngày 23/12/2014, Học viện Hành chính Quốc gia cơ sở tại T...