Images_Thongbao2

Lịch học KS13 Kỳ II năm học 2014-2015

Thông báo thông tin về kế hoạch đào tạo học kì II năm học 2014 – 2015 sinh viên lớp: KS13-TT2 KS13-TT1 KS13-TCNS3 KS13-TCNS2 KS13-TCNS1 KS13-QLC2 KS13-QLC1 Ngoại ngữ KS13
ANH-2

LỄ BẾ GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN CAO CẤP KHÓA 3 NĂM 2014

LỄ BẾ GIẢNG LỚP CHUYÊN VIÊN CAO CẤP KHÓA 3 NĂM 2014         Bài, ảnh: Nguyễn Văn Châu Tuấn Phòng Thông tin – Tư liệu – Thư viện          Sáng ngày 23/12/2014, Học viện Hành chính Quốc gia cơ sở tại T...