5

ĐÓN TIẾP ĐOÀN HỌC VIỆN KẾ HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN QUỐC GIA BĂNG – LA – ĐÉT ĐẾN THĂM VÀ TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM VỚI CƠ SỞ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

         Trong khuôn khổ chương trình hợp tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công chức giữa Học viện Hành chính Quốc gia với Trung tâm Đào tạo Hành chính công (Bộ Hành chính Công) Băng-la-đét, sáng ngày...