Khai giảng lớp bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương Khóa 16 năm 2023 theo loại hình bồi dưỡng từ xa (trực tuyến) tại Trường Cao đẳng cộng đồng tỉnh Đồng Tháp.

Chiều ngày 27/6/2023, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương Khóa 16 năm 2023 theo loại hình bồi dưỡng từ xa (trực tuyến).

Tham dự lễ khai giảng có ThS. Nguyễn Thị Minh Thúy, Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng cùng 63 học viên lớp bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương Khóa 16 năm 2023.

Được sự ủy quyền của lãnh đạo Phân viện, ThS. Nguyễn Thị Minh Thúy – Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng phát biểu khai giảng, chào mừng các học viên và nêu rõ mục tiêu của khóa học nhằm trang bị, cập nhật kiến thức và kỹ năng cần thiết cho học viên trong công tác quản lý nhà nước, tăng cường hiệu quả và năng lực thực thi công vụ. ThS. Nguyễn Thị Minh Thúy đề nghị học viên thực hiện nghiêm túc lịch học, kỷ luật lớp học, đặc biệt là việc tuân thủ các quy tắc ứng xử trên môi trường mạng.

 1

                 ThS Nguyễn Thị Minh Thúy phát biểu khai giảng lớp

Học viên Nguyễn Bạch Đường thay mặt cho 63 học viên lớp bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương Khóa 16 năm 2023 cảm ơn Lãnh đạo Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh đã giúp đỡ và tạo điều kiện để 63 học viên được học tập theo hình thức trực tuyến và tin tưởng sẽ hoàn thành khoá học với chất lượng cao nhất.

 2

                 Học viên Nguyễn Bạch Đường thay mặt lớp phát biểu

               

3

Toàn cảnh khai giảng lớp trực tuyến

Tin bài: Phòng NCKH&TV-Phân viện HVHCQG tại TP.HCM

Comments are closed.