Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương Khóa 2 năm 2024

Thực hiện kế hoạch công tác, sáng ngày 19/3/2024,  Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương, khóa 2 năm 2024.

TS. Nguyễn Thị Phương – Phó Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh dự và phát biểu khai giảng lớp học.

1x

Lễ chào cờ.

Tham dự Lễ khai giảng có TS. Nguyễn Thế Tài – Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng; ThS. Nguyễn Thị Minh Thúy – Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng; ThS. Vũ Mạnh Hùng – Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng – chủ nhiệm lớp cùng 47 học viên.

Tại buổi lễ, ThS. Nguyễn Thị Minh Thúy – Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng công bố Quyết định số 1569/QĐ – HCQG ngày 18/3/2024 và Quyết định số 1592/QĐ – HCQG, ngày 19/3/2024 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc tổ chức lớp và bổ sung học viên lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương khóa 2 năm 2024.

 2x

ThS. Nguyễn Thị Minh Thúy công bố Quyết định của Giám đốc học viện.

Phát biểu khai giảng lớp học, TS. Nguyễn Thị Phương, Phó Giám đốc Phân viện khẳng định vai trò quan trọng trong đào tạo cán bộ, công chức, viên chức trong đó có đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý là cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Vụ. Lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp Vụ và tương đương khóa 2 năm 2024 cho công chức, viên chức các bộ, ban, ngành, cơ quan được tổ chức tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh có ý nghĩa quan trọng góp phần chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, viên chức đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế cho khu vực phía Nam. TS. Nguyễn Thị Phương nhấn mạnh, chương trình lớp bồi dưỡng ngoài cập nhật, bổ sung kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ công chức đang là lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương còn góp phần chuẩn hóa đội ngũ này trước và sau khi được bổ nhiệm. Đây vừa là nghĩa vụ, vừa là quyền lợi của các học viên. Vì vậy, các học viên cần có kế hoạch sắp xếp, phân bổ thời gian một cách hợp lý để đảm bảo hoàn thành tốt lịch học.

3x

 TS. Nguyễn Thị Phương phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng.

 Tham gia lớp bồi dưỡng, học viên được nghiên cứu 10 chuyên đề với thời gian từ 19/3 – 14/4/2024. Khóa bồi dưỡng có 01 hoạt động nghiên cứu thực tế và thực hiện 01 bài kiểm tra. Qua đó, giúp các học viên nhận thức rõ hơn về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của cấp Vụ và vai trò của lãnh đạo cấp Vụ trong bộ máy hành chính nhà nước, góp phần nâng cao trách nhiệm và hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương.

 4x

Học viên Lê Mạnh Hùng phát biểu tại Lễ khai giảng.

Thay mặt các học viên tham gia Lớp bồi dưỡng, học viên Lê Mạnh Hùng, Chi cục trưởng, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban Giám đốc Phân viện và các Thầy, Cô giáo của Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện cho các học viên đang công tác tại các cơ quan, đơn vị khác nhau được trau dồi, rèn luyện nâng cao hơn nữa về lý luận, kỹ năng và kinh nghiệm lãnh đạo quản lý, từ đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và hiệu quả hoạt động của các đơn vị các học viên công tác; đồng thời cam kết các học viên tham gia khóa học sẽ chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế để lớp học diễn ra đạt hiệu quả cao nhất.

 5x

Toàn cảnh buổi lễ.

Tin, bài:  Phòng Tổ chức – Hành chính, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh

Comments are closed.