BĐN1-Copy

Học viện Hành chính Quốc gia tham dự Hội thảo trong khuôn khổ Dự án “Nâng cao năng lực quốc tế hoá trong các cơ sở giáo dục đại học mới tại Việt Nam – STRIVE” tại Bồ Đào Nha

(napa.vn) – Trong hai ngày 13 và 14/6/2024, trong khuôn khổ Dự án “Nâng cao năng lực quốc tế hóa trong các cơ sở giáo dục đại học mới tại Việt Nam – STRIVE” , đoàn công tác của Học viện Hành chính Qu...