i1

Đại học Indiana – Hoa Kỳ

Đại học Indiana (Indiana University – IU) là một trong những trường đại học công hàng đầu Hoa Kỳ cũng như trên thế giới, và là chuẩn mực của một trường đại học hiện đại. Được thành lập từ năm 1920, v...