Thông báo: LỊCH BẢO VỆ CÁC CẤP CỦA NGHIÊN CỨU SINH

HỌ VÀ TÊN NCS, KHÓA BẢO VỆ THỜI GIAN  ĐỊA ĐIỂM Nguyễn Thị Thanh Hoa, K16 -Chuyên đề tiến sĩ - 15h00 ngày 29/11/2021 Trực tuyến 3A, nhà G Nguyễn Thị Thanh, K16 -Chuyên đề tiến sĩ - 16h00 ngày 26/11/20...