Khai giảng các lớp cao học trúng tuyển năm 2015

Đề nghị anh (chị) đã trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2015  tập trung về Học viện Hành chính Quốc gia để tham gia Lễ khai giảng và thực hiện thủ tục nhập học: – Hà Nội...

Thông báo tuyển sinh năm 2015

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2015 Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2015 chương trình liên kết DANH MỤC NGÀNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH BỔ SUNG KIẾN THỨC - Danh mục ngành v...