scan0008

Giới thiệu về Ban Tổ chức – Cán bộ

THÀNH LẬP: Ngày 16-10-1982 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ (Theo Quyết định số 1888/QĐ-HVHC, ngày 18/8/2011 của Giám đốc Học viện Hành chính) CHỨC NĂNG: Tham mưu cho Giám đốc Học viện thực hiện nhiệm vụ  về công...
50129841

Những chặng đường phát triển

NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN  1. TRƯỜNG HÀNH CHÍNH (TỪ THÁNG 5/1959 – 9/1961)Ngày 29-5-1959, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phan Kế Toại kí Nghị định số 214-NV thành lập Trư...